08:26 ICT Chủ nhật, 14/04/2024

Trang nhất » Giới thiệu

Đội ngũ Giáo viên

Đội ngũ giáo viên của Trường
Khối 1:
1.Cô Nguyễn Phương Hiền 
2. Cô Trần Thị Hoàng Oanh 
3.Cô Quách Thị Ánh
4.Cô Phạm Thị Thu Hà
5.Cô Phạm Thị Hồng Sơn
6.Cô Nguyễn ThịThanh Tâm

Khối 2:

 1. Cô Trần Thị Thái
 2. Cô Nguyễn Bích Hằng
 3. Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc
 4. Cô Đặng Thị Lụa
 5. Cô Nguyễn Vân Khánh
 6. Cô Dương Thị Thu Thanh
Khối 3:
 1. Cô Nguyễn Thị Hoàn
 2. Cô Nguyễn Thị Dung
 3. Cô Phạm Kiều Oanh
 4. Cô Đinh Giáng Hương
 5. Cô Nguyễn Thi Thùy Linh
 6. Cô Nguyễn Kim Loan
 7. Cô Hà Hoa Hồng
Khối 4:
 1. Cô Lê Thị Minh Chung
 2. Cô Nguyễn Huyền Trang
 3. Cô Nguyễn Hải Yến
 4. Cô Hoàng Thị Liên
 5. Cô Nguyễn Thị Thinh
 6. Cô Nguyễn Thị Hải
 7. Cô Dương Thu Hương
Khối 5:
1. Cô Phạm Hồng Vân
2. Cô Nguyễn Thị Tuyết Vân
3. Cô Trần Thị Hồi
4. Cô Lê Thị Mai Thúy
5. Cô Nguyễn Bích Hằng
6.Cô Phạm Diệp Hoa

Tổ chuyên biệt:
Cô Phạm Thị Minh Thảo – GV Mĩ thuật
Cô Nguyễn Thị Mai Hoa – GV Mĩ thuật
Cô Phạm Thị Hiền Lương – GV Thể dục
Thầy Kiều Việt Hùng – GV Thể dục
Cô Bùi Thị Linh – GV Thể dục
Cô Tô Hải Yến – GV Âm nhạc
Cô Phạm Thị Dương Thanh – GV Âm nhạc
Cô Phạm Ngọc Lan – GV Tin học
Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy – GV Tiếng Anh

Tổ dự trữ:
Cô Nguyễn Thị Hồng
Tổng phụ trách:
Cô Phạm Thị Thu Hà.