14:10 EST Thứ năm, 15/11/2018

Trang nhất » Giới thiệu

Giới thiệu về ban giám hiệu

1. Hiệu trưởng :  Cô Đỗ Ngọc Huệ

Sinh ngày 15/08/1971
Trình độ chuyên môn : Đại học Sư phạm.

2. Phó hiệu trưởng:  Cô  Hoàng Thị Kim Liên 

Sinh ngày : 22.09.1972
Trình độ chuyên môn : Đại học Sư phạm.

 
3. Phó hiệu trưởng : Cô  Nguyễn Thanh Thương

Sinh ngày : 24.02.1969
Trình độ chuyên môn : Đại học Sư phạm.