22:49 EST Thứ bảy, 03/12/2016

Hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng kí tuyển sinh trực tuyến năm học 2016 - 2017

Hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng kí tuyển sinh trực tuyến năm học 2016 - 2017

Theo chỉ đạo của Ngành GD từ ngày 15/6 - 18/6, phụ huynh học sinh có thể đăng kí tuyển sinh đúng tuyến tại trường TH Văn Chương qua website tsdaucap.hanoi.gov.vn