00:36 EST Thứ ba, 01/12/2015

Phát động cuộc thi Tiếng Anh IOE

Ban giám hiệu nhà trường thông báo phát động cuộc thi Tiếng Anh IOE trên internet cho học sinh toàn trường.