01:18 EST Thứ năm, 11/02/2016

Phát động cuộc thi Tiếng Anh IOE

Ban giám hiệu nhà trường thông báo phát động cuộc thi Tiếng Anh IOE trên internet cho học sinh toàn trường.